Impact of Premature Ovarian Failure on Mortality and Morbidity among Chinese Women

Xiaoyan Wu,Hui Cai,Asha Kallianpur,Honglan Li,Gong Yang,Jing Gao,Yong-Bing Xiang,Bu-Tian Ji,Yu-Tang,Wei Zheng,Xiao-Ou Shu Published: March 6, 2014 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0089597 Abstract Objective To evaluate associations of premature ovarian failure (POF) with mortality and morbidity in Asian populations. Methods We identified 1,003 cases of POF among 36,402 postmenopausal women who participated in the Shanghai Women’s Health Study, a population-based cohort…